Nicolas R.I.P.

Nicolas R.I.P.

With huge sorrow and pain in our hearts year 2016 finished. After big fight passed away our good friend Nicolas. We will never forget him  . S veľkým žiaľom a bolesťou v srdci sa začína nový rok. Po ťažkom boji nás navždy opustil milovaný kamarát Nicolas. Nikdy nezabudneme * 7.7.1998 + 1.1.2017