Nicolas R.I.P.

With huge sorrow and pain in our hearts year 2016 finished.
After big fight passed away our good friend Nicolas.
We will never forget him  .

S veľkým žiaľom a bolesťou v srdci sa začína nový rok.
Po ťažkom boji nás navždy opustil milovaný kamarát Nicolas.
Nikdy nezabudneme

* 7.7.1998 + 1.1.2017